Bemutatás

A több mint 15 éves múltra visszatekintő Zeneművészeti Tanszék a romániai magyar felsőoktatás első, a rendszerváltás után alakult, zenei képzést nyújtó központja.


Tanári testület

 • Oktatóink között a kezdetektől fogva olyan hazai és nemzetközi szaktekintélyek tevékenykedtek, mint Dr. Szenik Ilona professzor, Dr. Almási István népzenekutató, Dr. Dan Voiculescu professzor, Dr. Szegő Péter docens, illetve Dr. Angi István professzor és Berkesi Sándor Liszt- és Magyar Örökség-díjas karnagy. Utóbbiak ma is aktív tagjai közösségünknek.
 • Jelenlegi tanári testületünkben a felsőfokú zeneoktatás valamennyi szakterületének képviselője megtalálható: zeneszerző, karmester, karnagy, zenetudós, zenepedagógus, zongora, orgona és magánénekes előadóművészek.

Akkreditált képzések

 • Tanszékünk oktatási kínálata a Bologna-rendszer első két szintjére épül (BA, MA).
 • Alapképzésünk (Zenepedagógia) szisztematikus és szerves tantárgyszerkezete sokrétű, gyakorlat-orientált és alapos felkészülési lehetőséget nyújt a zenetanári képesítés megszerzéséhez, illetve e hivatás méltó gyakorlásához. Opcionális szakirányaink és fakultatív tárgyaink pedig olyan járulékos, gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzésére ösztönzik a hallgatókat (pl. egyházzene, improvizáció, hangtechnika, kottagrafika), amelyek erősítik sokoldalúságukat, s így eredményes elhelyezkedésüket a zenei élet legkülönbözőbb területein.
 • Mesterképzésünk (Zeneművészet az audiovizuális kultúrában) egyrészt elmélyíti az alapképzés szakirányát, másrészt pedig kiegészíti annak ismeretanyagát az elmúlt évszázad zenekultúrájára vonatkozó kortárs szemlélettel. A program nyitottságra, sokoldalúságra és kreatív hozzáállásra sarkallja hallgatóit, hogy a kortárs zenei jelenségekben szerzett jártasság megszerzése révén megtalálják helyüket az egyre bővülő és sokszínűvé váló kulturális életben.
 • A képzés minősége mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai kibontakozáshoz szükséges kedvező légkör megteremtésére, a személyre szabott, gyakorlati foglalkozásokra, a kreativitás és az érték-elvűség ösztönzésére, hogy hallgatóink eredményesen tudjanak helytállni választott hivatásukban.

Művészetek párbeszéde

 • A hazai zeneművészeti felsőoktatásban tanszékünk egyedülálló módon képviseli a társművészetek iránti nyitottságot, mind az oktatási programkínálat, mind pedig a különböző művészeti és kulturális rendezvények terén.
 • Ennek jegyében dolgoztuk ki mesterképzésünket, mely a zeneművészet jelenkori aspektusait éppen a korunkra jellemző audiovizuális összefüggésekben jeleníti meg, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt.
 • A Nyíregyházi Főiskolával (Magyarország) és a Presovi Egyetemmel (Eperjes, Szlovákia) közösen zajló Vizuális és auditív tapasztalat. Szocio-kulturális találkozások elnevezésű Erasmus Intenzív Program pedig a Művészeti Kar képző- és zeneművész hallgatói számára teszi lehetővé a művészetek kölcsönhatásainak kreatív felfedezését a külföldi partnerintézmények oktatóival és diákjaival közösen.

Kutatás

 • Az egyetemi szintű oktatásban nélkülözhetetlen egyéni kutatómunka, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységek mellett, tanáraink rendszeresen végeznek csoportos kutatásokat.
 • Regionális helyzetéből adódóan, tanszékünk elhivatott a helyi (nagyváradi), a partiumi és tágabb értelemben az erdélyi magyar zenekultúra és oktatás kevésbé feldolgozott területeinek tudományos feltárása iránt. Emellett éves rendszerességgel szervezünk tematikus rendezvényeket (Liszt – 2011, Kodály – 2012, Erkel – 2014), nemzetközi részvételű művészeti eseményekkel és tudományos konferenciával.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink kutatói készségeinek kialakítására is. Ezt szolgálja a Janus Pannonius Szakkollégium keretében működő tutoriális rendszer, mely lehetővé teszi diákjaink számára, hogy ösztöndíj támogatással egyéni vagy csoportos kutatásokat végezzenek egy-egy mentor irányításával.

Diákjaink

 • Diákjainkat a kezdetektől fogva arra ösztönözzük, hogy aktívan bekapcsolódjanak a tanszék életébe. Folyamatosan szervezünk számukra szakköröket, előadásokat, workshopokat, táborokat. Bővülő hazai és nemzetközi partnerkapcsolataink révén részt vehetnek az Erasmus program, illetve más együttműködési formák keretében külföldi tanulmányutakon és szakmai gyakorlatokon.
 • A tanszék vegyeskara Partiumi Énekkar néven itthon és külföldön egyaránt fellép. Többek között vendégszerepelt az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztriában, Hollandiában, Németországban, Magyarországon.
 • Végzett diákjaink mindenütt kitűnően helytállnak az oktatás valamennyi szintjén, óvodától egyetemig, az előadóművészetben és egyházzenészként, itthon és Magyarországon egyaránt. Eredményességük legszebb bizonyítéka a már hagyományossá váló Dalforgás, az általuk vezetett kórusok találkozója.
 • Tanszékünk fontosnak tartja, hogy kapcsolatban maradjon volt diákjaival, kövesse pályájuk alakulását, és igény esetén szakmai segítséget nyújtson számukra.

Nemzetközi kapcsolatok

 • Művészeti profiljánál fogva, tanszékünk a kezdetektől fogva jelen van a nemzetközi kulturális életben.
 • Különösen intenzívek az anyaországi oktatási és művészeti intézményekkel való kölcsönös kapcsolataink (pl. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), amelyek a különböző Erasmus programok révén tovább erősödtek.
 • Diákjaink rendszeresen vesznek részt külföldi részképzésekben, szakmai gyakorlatokon. Ugyanakkor folyamatosan fogadunk anyaországi hallgatókat és tekintélyes vendégtanárokat, ahogyan oktatóink is tartanak előadásokat partnerintézményeinkben, illetve koncerteket Európa-szerte.

Kultúraápolás

 • Az erdélyi magyar zenei felsőoktatásban betöltött szerepe mellett a Zeneművészeti Tanszék jelentős szerepet vállal a partiumi és erdélyi magyar kulturális élet előremozdításában.
 • A saját szervezésű művészeti és kultúranépszerűsítő programok mellett, intézményünk rendszeresen ad otthont nemzetközi színvonalú rendezvényeknek (koncerteknek, worskhopoknak, előadássorozatoknak, a magyar zeneművészet értékeinek emléket állító ünnepségeknek stb.).

Nyilvánosság

 • Fontosnak tartjuk, hogy az oktatásban, kutatásban és a művészeti életben elért eredményeinket, megvalósításainkat a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé tegyük.
 • Eseményeinkről rendszeresen tudósít az írott és elektronikus sajtó.
 • Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/pkezenetanszek) és szakmai blogunk (http://www.pkezene.blog.com) pedig széleskörű betekintést nyújt az érdeklődők számára a tanszék életébe, videó- és képanyagok, illetve beszámolók formájában.