Kutatás

  • Az egyetemi szintű oktatásban nélkülözhetetlen egyéni kutatómunka, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységek mellett, tanáraink rendszeresen végeznek csoportos kutatásokat.
  • Regionális helyzetéből adódóan, tanszékünk elhivatott a helyi (nagyváradi), a partiumi és tágabb értelemben az erdélyi magyar zenekultúra és oktatás kevésbé feldolgozott területeinek tudományos feltárása iránt. Emellett éves rendszerességgel szervezünk tematikus rendezvényeket (Liszt – 2011, Kodály – 2012, Erkel – 2014), nemzetközi részvételű művészeti eseményekkel és tudományos konferenciával

Csoportos kutatási projektek

  • 2013-2014: A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja és jelene. Egy énekkari műhely perspektívái (Sapientia KPI)
  • 2012–2013: A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene és távlatai (Sapientia KPI)
  • 2010–2012: Birtalan József – pedagógus és zeneszerző (Sapientia KPI)
  • 2008–2009: Bihar megye orgonái a múlt és a jelen kultúrtörténetében (Sapientia KPI)
  • 2007–2008: A komolyzene ízléstipológiája. Nagyvárad, a rendszerváltás után (Sapientia KPI)
  • 2001–2003: A magyar népdal műzenei története (Sapientia KPI)